Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików


ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW MALARZY I GRAFIKÓW - ZPAMIG

  Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików powołany został przez 50 osobową grupę założycielską na zjeździe w Zaborowie k/Warszawy 18-19 lutego 1984roku. Odbyło sie to po rozwiązaniu Związku Polskich Artystów Plastyków (co nastąpiło 21 lipca 1983 r.) i poprzedziło I Walny Zjazd Członków ZPAMiG, który odbył się 13 maja 1984 r. w Warszawie.Przyjęty wówczas statut określał cele związku jako organizacji profesjonalnych artystów, wyrażających potrzeby, chroniących interes i dbających o rozwój polskiego współczesnego malarstwa i grafiki warsztatowej.
  Pod przewodnictwem Mieczysława Wejmana, Władysława Jackiewicza, Leona Michalskiego, Stanisłąwa Dawskiego, Andrzeja Skoczylasa, skupiał wielu, często wybitnych i zasłużonychw polskiej sztuce współczesnej twórców a także otwarty był na poszerzających szeregi członkówzwiązku, młodych artystów, absolwentów uczelni artystycznych.
  W I wystawie ZPAMiG, która odbyła się w marcu 1986 r. w warszawskiej Zachęcie, wzięło udział swymi dziełami ok. 400 artystów (na 900 wówczas zrzeszonych), takich jak: Kiejstut Bereźnicki, Olgierd Bierwiaczonek, Stanisław Borysowski, Włodzimierz Buczek, Edmund Burke, Halina Centkiewicz-Michalska, Czesław Pius Ciapało, prof. Jerzy Duda-Gracz, Edward Dwurnik, Wiesław Garboliński, Andrzej Gieraga, Andrzej Fogtt, Adam Haras, Ildelfons Houwalt, Jan Karczewski, Helena i Janusz Krajewscy, Tadeusz Kulisiewicz, Włodzimierz Łajming, Eugeniusz Geno Małkowski, Jerzy Mazuś, Stanisław Mazuś, Maciej Modzelewski, Janusz Mulak, Andrzej Nowacki, Kazimierz Ostrowski, Czesław Podgórski, Erna Rosenstein, Bogusław Szwacz, Katarzyna Ważyk, Jan Wodyński, Helena Zaremba-Cybisowa, Wojciech Zaniewski, Jerzy Zabłocki.

  Do 1989 r. ZPAMiG rozrastał się organizacyjnie, zwiększając swoje szeregi do bez mała 1200 członków. Zarządzał (obecnie wspólnie z ZPAP) unikatową w skali europejskiej Doświadczalną Pracownią Litografii na Saskiej Kępie w Warszawie. Aktywnie uczestniczył w realizacji 1, 2, 3 edycji Warszawskich Warsztatów Litograficznych (WWL) w latach 1994-2001. Programu realizowanego wspólnie z Ministerstwem Kultury w oparciu o wykładnię UNESCO o ochronie zanikających technik artystycznych. Oprócz tego był organizatorem szeregu wystaw problemowych, plenerów i sympozjów, w których uczestniczyło i z których pożytków korzystało całe środowisko w Kraju.

  Po rekatywacji ZPAP, co nastąpiło w 1989 roku, powróciła do niego znaczna liczba twórców.

  Od 1989 roku na mocy uchwały bez dotacji. Od tego czasu Stowarzyszenie preferuje akcje małokalibrowe o konkretnym zamierzeniu docelowym, w tym: organizowanie wystaw wewnętrznych, bądź problemowych - zasadę szybkiej reakcji i współpracy z instytucjami, firmami, urzędami w organizacji i realizacji artystycznych wydarzeń towarzyszących różnego kalibru, - doradztwo i konsultacje artystyczne

  Obecnie ZPAMiG liczy 150 członków i obok innych stowarzyszeń i związków artystycznych w Polsce, koncentruje swą działalność wokół problematyki malarstwa i grafiki, ich społecznej kondycji i roli, zgodnie ze swoimi statutowymi celami.

  Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Utrzymuje się ze składek członkowskich oraz darowizn osób i instytucji, zadań zleconych i ofiarności swych członków.

  Ważniejsze akcje od czasu ustania dotacji:

 • 1990 Tendencje 90. Wystawa zbiorowa. Toruń
 • 1992 Malarskie widzenia. Wystawa i katalog. Zlecenie MKiS.
 • 1993 Międzynarodowy Kongres Uniwersalizmu. Wystawa towarzysząca, Audytorium Maximum .Uniwersytet Warszawski.
 • 1994 Realizacja druków, z okazji obchodów 50-rocznicy Powstania Warszawskiego dla Urzędu Warszawa Śródmieście.
 • 1994 I edycja Warszawskich Warsztatów Litograficznych. Zlecenie MKiS w ramach programu zanikających technik warsztatowych. Realizowana we współpracy z Gminą Warszawa- Praga- Południe.
 • 1995 II edycja Warszawskich Warsztatów Litograficznych. Jak wyżej.
 • 1997-2001 III edycja Warszawskich Warsztatów Litograficznych. Jak wyżej.
 • 1996. Sacrum Inaczej. Realizacja ekspozycji niekonwencjonalnej sztuki religijnej. Projekt realizowany wraz- z- Centre Fra Angelico- Belgia.
 • 1999 I Biennale Malarstwa w Warszawie. Pałac Lubomirskich. Realizowany we współpracy z Gminą Warszawa - Śródmieście.
 • 2000 Malarstwo trwa Warszawa Pałac Lubomirskich.
 • 2003 i 2004 Prezentacja artystyczna, Galeria Teatru Rampa.
 • 2005 Wystawa malarstwa ZPAMIG, Galeria Stara Kordegarda, Łazienki Królewski.
 • 2006 Przegląd twórczości członków związku, Galeria Stara Kordegarda, Łazienki Królewskie.
 • 2007 Wiosenne spotkanie, Galeria sztuki współczesnej Aktyn, Warszawa; Wystawa zbiorowa, Galeria Klubu Dowództwa Garnizonu, Warszawa.
 • 2008 Obrazy liryczne, Galeria Stara Kordegarda,Łazienki Królewskie, Galeria Klubu Dowództwa Garnizonu, Warszawa; Różne spojrzenie na koło, Galeria sztuki współczesnej Aktyn, Warszawa;

  oraz - indywidualne wystawy autorów - Rzeszów. Plenery w Solinie realizowane w. oparciu o środki lokalne.

  Do roku 1994 - Plenery wrocławskie. Realizowane w oparciu o środki lokalne.

© 2008