Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików


__________________________________________________________________________________

    W Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej na wystawie Po raz pierwszy razem prezentujemy 39 prac 14 artystów przyjętych do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików w grudniu 2019 roku.

    Spotkamy tu prace o różnorodnej narracji, różnorodnej konwencji od realistycznej do abstrakcji, wykonane różnymi technikami malarskimi: olej, akryl, akwarela.
Prezentowane są tu też drukipowstałe metodami tradycyjnymi przy zastosowaniu klasycznychtechnik grafiki warsztatowej: akwaforta, akwatinta, sucha igła, odprysk, linoryt czyautooffset.


Autorzy prac:

Agnieszka Adam, Małgorzata Burcicka-Kozieł, Ryszard Czarnowski,  Wiesława Kulesza,   Wiesława Mysiak, ZurabNatsvaladze, Michał Ostaniewicz, Anna Przybyszewska, Agata Rząsowska-Grabicka, Beata Ryndziewicz-Woźny, Izabella Skoczylas, Wojciech Smółkowski,Barbara Trojanowska, Radosław Zaremba.

__________________________________________________________________________________


[…] Twórczość Iwony Nielubowicz rodzi się z jawnej potrzeby ekspresji.Jej prace emanują jakąś wyjątkową energią płynącą z zastosowanych, bogatych środków wyrazu. Jest to malarstwo prawdziwe, bogate w różnorodności, otwarte na dookreślenia odbiorcze, oferujące partnerowi doświadczenia możliwość silnego przeżycia - przyjęcia tej swoistej energii, warto więc otworzyć się na artystyczne komunikaty Iwony Nielubowicz.

                                                                              Jacek Bukowski […]


W WSZ-SW prezentuję wybór 25 prac olejnych na płótnie z ostatnich dwudziestu lat.Znalazły się tu prace w konwencji od realistycznej do abstrakcji.

Zapraszam !


__________________________________________________________________________________

Obecna wystawa w Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej to 37 ekspozycja organizowana przez ZPAMiG w tej przestrzeni.

            Z okazji 35-lecia istnienia i działalności Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, na VI już odsłonie wystawy (związanej z albumem 35 lat ZPAMiG) przedstawiamy twórczość 31 artystów. Znajdziemy tu prace o różnorodnej tematyce, wykorzystujące bogactwo technik plastycznych, utrzymane w poetyce zarówno realistycznej jak i abstrakcje.

            Autorzy prac:

Wanda Baytel, Anna Boszko, Włodzimierz Cerański, Ryszard Chojnowski, Danuta Clark, Jolanta Drozd, Ryszarda Łucja Jagielska, Agnieszka Jasionowska, Barbara Kosiak, Kajetan Kreutz-Majewski, Waldemar Kusal, Bożena Kuzio-Bilska, Elżbieta Kwiatkowska, Małgorzata Lekszycka, Regina Lipińska, Anna Łącka, Maria Macięga, Wiktoria Mikulska, Barbara Moćko, Iwona Nielubowicz, Jolanta Noga, Roma Pejda, Zofia Piotrowska, Iwona Piszczelska, Olga Prokop-Miśniakiewicz, Krystyna Rafalska, Piotr Rembieliński, Anna Rusak, Iwona Sielczak, Włodzimierz Starościak, Wiesława Wiśniewska.

Zapraszamy na wystawę Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików z okazji 35-lecia istnienia i działalności ZPAMiG-u do Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej.


__________________________________________________________________________________

W Galerii WSZ-SW
prezentujemy 28 grafik siostry dr M. Natanaeli Wiesławy Błażejczyk CSSF


    Autorka prac ukończyła Wydział Grafiki na ASP w Warszawie w 2001 r.Równocześnie studiowała na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W latach 2004-2009 rozwijała swoje artystyczne pasje w pracowni prof. Piotra Gawrona na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. W 2006 r. podjęła pracę w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski na stanowisku konsultanta ds. ochrony zabytków. Pracuje tam do dziś.
    Prezentowała swoją twórczość na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju a za granicą w Paryżu, Petersburgu, Brukseli. Otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in.: medal Prymasa Polski na Targach SacroExpo w Kielcach za twórcze podejście w rzeźbiarskim przedstawieniu Drogi Krzyżowej (2016).
    Prace siostry Natanaeli znajdują się w muzeach, galeriach i prywatnych kolekcjach. Jest autorką wielu opracowań graficznych: książek, katalogów, okładek kalendarzy, znaków graficznych, plakatów, wystaw. W roku 2017 wykonała kompleksowy projekt kaplicy (ołtarzy, ławek, szaf liturgicznych, sedili, witraży) dla Księży Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Maryi w Warszawie, który został zrealizowany rok później. Wiara wyznacza kierunek jej myślenia i działania.

__________________________________________________________________________________

15 kwietnia o godzinie 18.00 - spotkanie z autorką prac Barbarą Kosiak

Zapraszamy do WSZ-SW na wystawę malarstwa Kwiaty - Barbary Kosiak. W terminie od 6.03 do 6.05.2019 prezentujemy 27 prac olejnych. Barbara Kosiak jest członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Od roku 1996 związana jest z Pracownią Malarską Jacka Bukowskiego. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Miejskiego w Brodnicy, w kolekcji Florystycznej Ogrodu Botanicznego PAN w Warszawie, w Muzeum w Policach nad Metuji /Czechy/ oraz w zbiorach prywatnych w Polsce, Belgii i Kanadzie. W roku 2010 została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową ”Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Prezentowała swoje prace na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. „[…] Barbara Kosiak ma świetne wyczucie piękna. Warto przywołać tu jej fascynację kwiatami i wspaniałe obrazy, które dają temu wyraz. Są to świadectwa zauroczeń pięknem natury. W zdecydowanej większości, rodzą się z dążenia do wydobycia wspaniałości koloru. Napisałem „w większości”, bo czasem w tej sztuce piękno wystawione jest na próbę. Niekiedy kończąc obraz, a nawet w trakcie tworzenia, autorka odczuwa chęć jego zniszczenia. Może jest to poczucie, iż piękno ogranicza siłę wyrazu, może blokuje ekspresję emocji. Myślę, że ów swoisty przymus wypowiedzenia siebie często realizowany jest kosztem destrukcji piękna, co staje się bardziej, lub mniej świadomą metodą wyrażania dramatu egzystencji […]” - jest to fragment wstępu Jacka Bukowskiego do katalogu „Barbara Kosiak malarstwo” z 2017 roku.
__________________________________________________________________________________

Grupętwórczą  „Trzy spojrzenia” stworzyły Małgorzata Jaworska, Urszula Poncyljusz i Anna Stachera. Artystki poznały się podczas Studiów Podyplomowych na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Łączy je wspólnota postaw,potrzeba ekspresji siebie, ale też przyjaźń i chęć wzajemnego wspierania. Każda z nich jest indywidualnością, inaczej postrzega rzeczywistość i wyraźnie akcentuje swoją odrębność. Jest to podstawowy atut tej grupy.Sztuka ma bowiem wiele odcieni. Artystki, czerpiąc inspiracje z otaczającego ich świata i własnych przeżyć wypowiadają się w rozmaitych technikach malarskich i graficznych. Na wystawie możemy zobaczyć zarówno pełne koloru pejzaże jak również obrazy prawie monochromatyczne, grafiki, monotypie, kolaże i formy eksperymentalne. W WSZ-SW prezentujemy 33 prace plastyczne.

Kontakt:
Małgorzata Jaworska   malgjaworska@gmail.com
Urszula Poncyljusz    http://urszulaponcy.plu.poncy@jjm.com.pl
Anna Stachera    annastachera@interia.pl

__________________________________________________________________________________

Maksymilian Aleksander Majewski

    Studia na ASP w Łodzi. Kontynuuje rodzinne tradycje malarskie. Zajmuje się scenografią, malarstwem i rzeźbą. Współpracuje z teatrami, operami i telewizją. Kurator wystaw, członek jury w konkursach krajowych i międzynarodowych. Brał udział w licznych wystawach w kraju i zagranicą. Od 2014 do 2017 roku pełnił funkcję v-ce prezesa do spraw organizacyjnych w ZPAP Okręgu Łódzkiego.

Wystawy indywidualne:

1998 – Galeria Teatru Witkacego, Zakopane, Tragedia szkocka w grafice i rysunku
1998 – Galeria Teatru Witkacego, Zakopane, Powrót – wystawa malarstwa
2016 – Galeria na piętrze, ZPAP Okręg Łódzki, Przestrzeń – Forma
2017 – Galeria 33, Ostrów Wielkopolski, Powidoki
2017 – Sympozjum rzeźbiarskie z okazji 750-lecia Frydek-Mistek, Czechy, wystawa rzeźb w centrum miasta
2017 – Galeria na piętrze, ZPAP Okręg Łódzki, Powidoki
2017 – Galeria Politechniki Łódzkiej, Wydział chemii, Łódź, Powidoki
2018 – Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, Łódź, Powidoki 3

max_kreutz@poczta.onet.pl

Wernisaż wystawy 22października godz. 17.00 – zapraszamy.


__________________________________________________________________________________


    W Galerii WSZ-SW prezentujemy prace braci Kajetana Kreutz-Majewskiego i Maksymiliana Aleksandra Majewskiego.

Kajetan Kreutz-Majewski

    Urodzony w 1956 roku w Pabianicach. Jest sukcesorem rodzinnych tradycji malarskich. Od  najwcześniejszych lat, poprzez edukację w PLSP u prof. Andrzeja Gieragi, a później w pracowni i pod kierunkiem rektora WSSP prof. Lecha Kunki oraz pracę zawodową w łódzkich teatrach związał się ze środowiskiem artystycznym w Łodzi. Lata 80-te, okres współpracy z czołowymi teatrami to czas stażu i doskonalenia zawodowych umiejętności malarza i scenografa w pracowni Andrzeja K. Majewskiego. Wykonał na  zlecenie Gran Theatro de la Habena projekty do opery Paria, co zapoczątkowało stałą współpracę z reżyserem prof. Marią Fołtyń. Zaprojektował scenografię do Teatru Wielkiego w Warszawie do opery  Rimskiego-KorsakowaMozart i Salieri oraz scenografię do dramatu Michaela Hacetta w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Przy realizacji festiwali moniuszkowskich współpracuje z dyr. S. Pietrasem i dyr. St. Rybarczykiem. Zrealizował scenografię siedmiu przedstawień teatralnych  w Teatrze Małym w Manufakturze w Łodzi. Uczestniczy w wystawach krajowych i zagranicznych Związku Polskich Artystów Plastyków okręgu łódzkiego oraz Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, którego jest członkiem od 1998 roku.
   
    Gatunek malarstwa, który reprezentuje Kajetan Kreutz-Majewski jest najbliższy realizmowi rozumianemu jako poszukiwanie w sztuce wewnętrznej prawdy o rzeczywistości. Interesuje go jednocześnie głęboko psychologiczny i filozoficzny podtekst prawdy. Idzie własną drogą. Nie sposób uwolnić się od wrażenia, że malując poznaje głębiej siebie, rytm życia i otaczającej natury.


kajetan_kreutz@poczta.onet.pl

__________________________________________________________________________________

Wystawa prac Danuty Popławskiej będzie dostępna do 20.10. 2018

Danuta Popławska

Jest członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików od 2013 roku, a od 2015 członkiem Prezydium Zarządu ZPAMiG. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - pracuje w wyuczonym zawodzie. Ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Malarstwa i Rysunku Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Umiejętności kształtowała również w Artystycznej Pracowni Leona Michny, na kursie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i na licznych plenerach malarskich z udziałem mistrzów. Maluje głównie sceny rodzajowe z dozą humorystycznej groteski, jednakże nieustannie poszukuje różnorodnych form wyrazu. Ostatnio zainteresowała się przedstawianiem „struktury i atmosfery” znanych sobie miejsc, a także wyrażaniem refleksji powstających w kontakcie z naturą, sztukami wizualnymi, muzyką, architekturą i wytworami ludzkich rąk; stosuje także techniki graficzne i kolażu. Prace artystki eksponowane były na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, głównie w Warszawie, oraz w Krakowie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Iwoniczu, Szczawnie, Wyszkowie, Legionowie, Pruszkowie, Czerwińsku nad Wisłą i w innych malowniczych miejscach.


SCENIZM
czyli teatr miejsc i miejsce teatru

    Przedstawione prace Danuty Popławskiej w Galerii Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej są próbą ujęcia wrażeń i refleksji powstałych w związku z teatromanią autorki, a także - próbą potraktowania zwykłych miejsc i zdarzeń jako teatralnych scen, gdzie obraz i akcja również wywołać może relację „spektakl - widz”. Sceny, scenografie i atmosfera akcji, rozpamiętywane po ich obejrzeniu, ulegają w mniejszym lub większym stopniu odrealnieniu jako wspomnienie - powstaje jeden syntetyczny obraz, pozostający w pamięci, ale zmienny z upływem czasu. Poprzez próbę uchwycenia tego obrazu na płótnie, wspomnienie zostaje udostępnione innym, budząc kolejne wrażenia i refleksje.
Na wystawie w WSZ-SW artystka Danuta Popławska prezentuje 50 prac w technice akryl, olej, olej lub technice mieszanej na płótnie.

    Zapraszamy do Galerii Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej na spotkanie z autorką prac 24 września (poniedziałek) o godzinie 18.00.


Kontakt: atuna@o2.pl


__________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________


Uczestnicy wystawy:

Joanna Adamek, Bozena Kuzio-Bilska, Marcin Barysz, Małgorzata Jaworska, Zdzisław Kędzierski, Alojzy Kiziniewicz, Elżbieta Musiał, Andrzej Newelski, Elżbieta Owczarek, Magdalena Piwko-Chudzik, Danuta Popławska, Anna Sobol, Anna Stachera, Dariusz Wilczyński


i gościnnie:

Katarzyna Pietrzak, Anu Trzepańska.


Komisarze wystawy: Elżbieta Owczarek, Iwona Nielubowicz


Wystawa „Kompozycje graficzne” organizowana jest w ramach obchodów 35-lecia Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików i nawiązuje do tradycji zbiorowych wystaw grafiki, jakie miały miejsce w latach 1994-2001. Obok tradycyjnych technik grafiki warsztatowej, promuje również techniki mieszane i współczesne, cyfrowe. Artyści, biorący w niej udział, dotykają w swoich kompozycjach graficznych problemów światła, przestrzeni, płaszczyzny, struktury obrazu.


Prezentujemy czterdzieści sześć prac szesnastu artystów.

Zapraszamy na wystawę w terminie 8.06 - 4.07.2018 i na finisaż, który odbędzie się 4.07.2018r. o godzinie 18.00__________________________________________________________________________________

Zapraszamy na finisaż wystawy 6 czerwca 2018 r. o godz. 18.00.

Pani Marzena Miśkiewicz przygotowała niespodziankę dla uczestników spotkania - będzie można wylosować obraz artystki, specjalnie namalowany na tę okazję.

Podczas finisażu odbędzie się również prezentacja poezji pani Barbary Mazurkiewicz
oraz zaśpiewa pani Maria Adamczyk.


    Studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej - dyplom w pracowni malarstwa.

    Autorka ok.  700-set obrazów z których część znajduje się w zbiorach instytucji, kościołach i kolekcjach prywatnych w kraju m. in. w Galerii Napiórkowskiej w Warszawie, w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie oraz za granicą, w USA, Kanadzie, Anglii (Palace Buckingham Tryptyk Portretów Rodziny Królewskiej), Brunei, Holandii oraz Niemiec.
    Wystawy indywidualne za granicą to m. in. zorganizowana przez Polski Konsulat Generalny oraz Ratusz w Toronto wystawa „Colour and Form” w 2003 r.
    W kraju wystawy  m. in. w Centrum Biznesu EXBUD w Kielcach 1996 r., w Hotelu Marriott w Warszawie 2003 r.,  w Hotelu Orbis w Zamościu r. Prace malarskie znalazły się na wielu aukcjach charytatywnych.
    Organizatorka i inicjatorka wielu imprez kulturalnych w Zamościu. Założycielka i wieloletnia prezeska artystycznego Stowarzyszenia ART AVANTI. W 2017 r. uzyskała stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Zamość.

W WSZ-SW prezentujemy 20 prac pani Marzeny Edyty Miśkiewicz MER - zapraszamy na wystawę, która będzie czynna do 6 czerwca 2018 roku.

__________________________________________________________________________________

Zapraszamy na finisaż wystawy Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików

"KOLORY ZIMY"

który odbędzie się 9 kwietnia 2018r. o godz. 18.00 w Galerii Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej ul. Siedmiogrodzka 3A

O godzinie 18.30 planujemy demontaż wystawy.

__________________________________________________________________________________

zmierzch wyniebieszcza biel śniegu
zalewa fioletem cienie
miesza je z ugrowym światłem miasta

coraz natarczywiej atakuje wyrazistość kolorów

bemolami gra na szarościach
pogłębia barwę ultramarynowych odcieni
wygranatawia zagłębienia

zimowy malarz
nadzieja na słoneczny poranek

                                                         Wiesława Wiśniewska "Agnieszka" - członkini ZPAMiG

Wystawa Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików "Kolory Zimy".
Autorzy prezentowanych prac to:
Andrzej Biczewski, Włodzimierz Cerański, Wiesława Czarnecka-Koźlik, Anna Grzybowska, Agnieszka Jasionowska, Zdzisław Kędzierski, Kajetan Kreutz-Majewski, Jerzy Krzysztoporski, Adam Kunikowski, Waldemar Kusal, Elżbieta Kwiatkowska, Adam Lipczyński, Regina Lipińska, Anna Łącka, Barbara Moćko,  Elżbieta Musiał, Iwona Nielubowicz, Danuta Niklewicz, Roma Pejda, Zofia Piotrowska, Magdalena Piwko-Chudzik, Danuta Popławska, Krystyna Rafalska,  Barbara Retmaniak, Iwona Sielczak, Anna Stachera, Marek Strójwąs, Hanna Szoll, Zbigniew Tomczyk, Halina Truszczyńska.

__________________________________________________________________________________

    Zbigniew Tomczyk od 2016 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.

    Brał udział w  ekspozycjach zbiorowych, wystawa w Galerii WSZ - SW jest jego czwartą wystawą indywidualną. Wcześniejsze miały miejsce w:  Muzeum Ziemi PAN - Warszawa (2004), w Galerii Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej (2017), w Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie (2017).

    Aktualnie prezentujemy 30 prac rysunkowych na papierze oraz 20 prac w technice olej na płótnie. Trudno nie zgodzić się z  wypowiedzią artysty, grafika pana Roberta Kurzaja - ...

    Pierwsze wrażenia z odbioru malarstwa Zbyszka Tomczyka mają charakter niemal zmysłowej radości jaką odczuwamy na widok piękna "cudów natury" i krajobrazu, groźnego, wyciszonego czy pełnego melancholii, jednak nieuchronnie zostajemy wessani w ten niezwykły i zagadkowy świat, bardzo podobny do tego, który nas otacza, a jednak niepokojąco inny ...


Zapraszamy na wystawę rysunku i malarstwa Zbigniewa Tomczyka.


www.malarstwo-tomczyk.pl__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Makrofotografia to kierunek fotografii cieszący się ostatnio dużym zainteresowaniem. Autorem 30 zdjęć makro, prezentowanych w Galerii WSZ-SW,  jest Maciej Nielubowicz.

                   "Od zawsze fascynowała mnie przyroda. Jest ona ..."
________________________________________________________________________________


Zapraszamy na wernisaż 15 maja o godz. 19ej.

      Bezustanna pogoń za nowością, błyskawiczna adaptacja nowych i modnych technik oraz powierzchowne przejmowanie najnowszych tendencji artystycznych prowadzi najczęściej do rozwiązań pozornie efektownych i intrygujących, ale wewnętrznie pustych. Taki sposób działania opóźnia a często uniemożliwia uzyskanie dojrzałości twórczej i wypracowanie swoich własnych środków wypowiedzi artystycznej.
      Malarstwo pana Zbigniewa Tomczyka, pozornie bardzo "tradycyjne", wręcz "klasyczne" doskonale opiera się tym "nowym" tendencjom i trendom. Autor reprezentuje tu typ artysty-samotnika zamkniętego w swoim intymnym świecie, który w pierwszej chwili wydaje się nam doskonale znany, ale "wchodząc" głębiej, zaczynamy się w nim gubić. Poddając się urokom krajobrazów spokojnych i nostalgicznych pojawia się to "coś", co zaburza poczucie naszego wyobrażenia o harmonii i spokoju. Zaczynają intrygować formy, które zazwyczaj nie występują w znanym nam pejzażu. Wymowa tych form, znaków (?) zaczyna zmuszać do coraz bardziej intensywnego myślenia i analizy, ażeby  zrozumieć "po co" i "dla czego". Pierwsze wrażenia z odbioru malarstwa Zbyszka Tomczyka mają charakter niemal zmysłowej radości jaką odczuwamy na widok piękna "cudów natury" i krajobrazu, groźnego, wyciszonego czy pełnego melancholii, jednak nieuchronnie zostajemy wessani w ten niezwykły i zagadkowy świat, bardzo podobny do tego, który nas otacza, a jednak niepokojąco inny ...                                                                                        
                                                                                                                                   Robert Kurzaj.

W Galerii Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej prezentowane są prace malarskie pana Zbigniewa Tomczyka członka Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.
Tym razem spotkamy trzynaście obrazów olejnych na płótnie, składających się na niezwykle zwartą propozycję artystyczną.


________________________________________________________________________________

Aktualna prezentacja w Galerii Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej jest pokazem dziewiętnastu prac dziesięciu członków Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.
Wystawa ta zasługuje na szczególną uwagę - z jednej strony ze względu na minimalistyczną lecz bardzo klarowną ekspozycję, z drugiej zaś na autorskie i bardzo szerokie spektrum plastyczne, od lirycznych i strukturalnych eksperymentów związanych z grafiką komputerową poprzez rysunek czy malarstwo studyjne, zawierające szeroki wachlarz propozycji gatunków artystycznych: pejzaż, surrealizm, malarstwo strukturalne, liryczne obrazy, portrety muzyczne, abstrakcję czy pejzaż metafizyczny.
Wszystkie prezentowane prace pozostają na wysokim poziomie artystycznym i warsztatowym.
W wystawie uczestniczą artyści przyjęci do ZPAMiGu w 2016 roku: Roza Arutunian-Fijałkowska, Marcin Barysz, Małgorzata Budzyńska, Ryszarda, Łucja Jagielska, Alojzy Kiziniewicz, Wiesław Piórkowski, Anna Stachera, Hanna Szoll, Zbigniew Tomczyk, Halina Truszczyńska.
Zapraszamy na wernisaż 6.03.2017 godz. 17.00


Roma  Pejda - absolwentka Państwowej Szkoły Architektury. Maluje od zawsze, a od kilkunastu lat intensywnie. Preferuje malarstwo olejne, fakturowe. Interesuje ją martwa natura, pejzaż, kwiaty, jednak szczególnie zafascynowana jest abstrakcją. Od 2006 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, a od 2009 pełni funkcję skarbnika Związku. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych, wystawa w Galerii WSZ - SW jest jej dwudziestą wystawą indywidualną. Obrazy Romy Pejdy znajdują się w prywatnych kolekcjach we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz USA.

Zapraszamy do Galerii WSZ-SW na spotkanie z Romą Pejdą 11 stycznia (środa) 2017 o godz. 17.00
___________________________________________________________________________________

W Galerii Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej prezentujemy dziewiętnaście prac plastycznych autorstwa członków aktualnego Zarządu Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.
Obecna ekspozycja zawiera prace olejne na płótnie Marii Gadowskiej, Adama Kunikowskiego, Waldemara Kusala, Iwony Nielubowicz, Romy Pejdy, Danuty Popławskiej, Dariusza Wilczyńskiego czy prace olejne na płycie  Ryszarda Chojnowskiego, prace zarówno w konwencji malarstwa realistycznego jak i malarstwa zmierzającego ku abstrakcji a także grafikę komputerową Elżbiety Owczarek.
Prezentowane malarstwo realistyczne jak i abstrakcyjne oparte jest na wzorach koloryzmu polskiego.
Zarząd ZPAMiG zaprasza na wystawę w terminie od 1.10 do 30.11.2016 r.
Finisaż 5 grudnia 2016 o godz.18.30

Zapraszamy
___________________________________________________________________________________
WystawaWystawa


Wystawa


WYSTAWAWystawa

Wystawa
    Charlie Chaplin powiedział kiedyś, że nikt nie żyje dość długo, by stać się kimś więcej niż jedynie amatorem. Niezwykle trafne jest to stwierdzenie w stosunku do artystów nieustannie uczących się i odkrywających nowe techniki i sposoby uzewnętrzniania swojej pasji. Ciągłe dążenie do uzyskania harmonii motywów, kolorów, kontrastów etc. zajmuje nam całe życie, by u jego schyłku zrozumieć, jak wiele jest jeszcze do poznania. Zapraszam do obejrzenia moich prac, które są odbiciem własnych emocji i kompromisem pomiędzy wyobrażeniem a techniczną możliwością. Bardzo często twórcy szukają inspiracji w świecie zewnętrznym, by w końcu znaleźć ją w swoim wnętrzu, swoim temperamencie, dyspozycji dnia, wyobraźni czy stanie emocjonalnym. Różnorodność form i zróżnicowana kolorystyka wydaje się  być bogactwem wnętrza artysty, zarówno tym jawnym, emanującym do otoczenia jak i tym skrywanym, może czasem wstydliwym. Sztuka jest zawsze psychologiem twórcy. Zawiera w sobie światło i cień, radość i ból, życiowe doświadczenie i dziecięcą niewinność oraz cały szereg sprzeczności składających się na ludzką naturę. Oglądając zarówno moje prace jak i innych twórców, zaglądacie Państwo do głębi naszych serc.
Licząc na pozytywny odbiór, życzę Państwu dużo miłych wrażeń z kontaktu z moimi pracami.
Z poważaniem Grzegorz Bartoszek.

    Grzegorz Bartoszek urodził się na Lubelszczyźnie. Jest on absolwentem Lubelskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ukończył także Akademię Sztuki imienia Constantina Meunieura w pracowni malarstwa Vincenta Colpaerta w Brukseli oraz kilka staży letnich z rysunku i akwareli w Ateliers Créatifs du Chant d'Oiseau.  Od 2013 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Swoje prace prezentuje na wystawach zarówno w Polsce, jak i w Brukseli, gdzie obecnie mieszka i tworzy.
                                                                                                         www.sites.google.com/site/grbartoszek


___________________________________________________________________________________

Zapraszamy na wystawę malarstwa Agnieszki Jasionowskiej. Oto co pisał o jej twórczości Piotr Białek krytyk sztuki:
Wszystkie obrazy Agnieszki Jasionowskiej jak gdyby tańczą, są właściwie impresją na temat ruchu i muzyki [...]. Artystka maluje nadzwyczaj emocjonalnie. Jak szamanka musi osiągnąć pewien stopień egzaltacji, żeby przestać myśleć o tym co robi, a zacząć czuć. Własny, niepowtarzalny styl, pozwala jej w pełni mówić swoją prawdę o ży-ciu, ukazywać jego migotliwość i niejednoznaczność. Najczęściej maluje palcami. Umożliwia to lepsze, bezpośrednie przekazanie emocji, kontakt z tworzy-wem, jakim dla jej prawie rzeźbiarskich prac jest farba. Wszystko dla niej się liczy: bryła, ruch, dynamiczne zmiany na płaszczyźnie. Nieskończenie delikatny dotyk opuszków pal-ców idzie w parze z energicznym gestem wyprowadzonym ze skrętu ciała, które bierze udział w procesie tworzenia [...]. Zewnętrznie wygląda to tak, jakby zaczynała od działań chaotycznych, które stopniowo przeobrażają się w celowe [...]. Uważa, że ciekawy obraz musi odejść od sztampy.


Zapraszamy na finisaż wystawy malarstwa Agnieszki Jasionowskiej 24.05.2016 o godz. 17.30 do WSZ-SW.
___________________________________________________________________________________

Z przyjemnością, po raz pierwszy, prezentujemy w Galerii WSZ-SW prace malarskie:

Andrzeja Biczewskiego
Jolanty Drozd
Romualda Krzyżanowskiego
Barbary Moćko
 Danuty Niklewicz
Jolanty Noga
Wiesławy Siejki
Krzysztofa Skrętowskiego
Piotra Stolarskiego
.


Artyści ci, od października 2015 roku, są członkami Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.
Na wystawie, wśród 26 prac plastycznych, znajdziemy zarówno prace na płótnie – akryle czy oleje, jak i na kartonie – akwarele czy rysunki w technice własnej.

Autorzy reprezentują różnorodne kierunki – od realizmu po abstrakcję, a przenosząc swoje emocje na płótno, stworzyli nową, własną rzeczywistość malarską.

Zapraszamy na uroczyste spotkanie z artystami 22 .02 .2016 o godz. 18.00___________________________________________________________________________________
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

 ul. Siedmiogrodzka 3A, udostępniła Związkowi Polskich Artystów Malarzy i Grafików przestrzeń wystawienniczą własnej galerii.


Chcemy prezentować w niej dokonania, malarstwo, grafikę i rysunek, autorów zrzeszonych w ZPAMIG, w ekspozycjach indywidualnych i zbiorowych.


Gotowość uczestnictwa w wystawach ZPAMiG w Galerii WSZ - SW prosimy potwierdzać wysyłając stosowną informację do Iwony Nielubowicz na adres:


nielubowicz.zpamig@gmail.com

lub bezpośrednio do Waldemara Kusala tel. 509 058 849


___________________________________________________________________________________


    Magdalena Piwko-Chudzik, studiuje Grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Urodziła się w Wołominie, mieszka pod Warszawą, gdzie ma własną pracownie malarską. W 2015 roku  ukończyła studia licencjackie z Grafiki, na Wydziale Sztuk Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, pod kierunkiem dr Mariusza Dańskiego.
   
    Należy do Związku Polskich Artystów Malarzy i
Grafików oraz grupy malarskiej Cytadela. Uczestniczy w licznych plenerach malarskich, oraz wystawach zbiorowych i indywidualnych, między innymi: „Centrum Łowicka” w Warszawie, „Fangorówka” –  Galeria Ogrodu Botanicznego PAN Warszawa - Powsin, Muzeum Woli –  Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, Ośrodek Kultury - Kazimierz Dolny i wiele innych.
Jak sama artystka podaje; Poprzez malarstwo wypowiadam się, jest to dla mnie twórcze przetwarzanie doznań na nową jakość. To co w życiu mnie spotkało i spotyka przekładam na płótno. Inspiruje mnie kolor, ruch i światło. Tematem mojej pracy dyplomowej był „Ruch”. Zainspirowana obrazem Marcela Duchampa „Akt schodzący po schodach nr 2”, postanowiłam zmierzyć się z tym zagadnieniem. Moje prace to obrazy wykonane techniką mieszaną: wydruk grafiki cyfrowej na płótnie połączony z malarstwem olejnym. Jest to jakby zderzenie dwóch technik współczesnej z dawną. Prace ukazują chłopca bawiącego się na plaży.

    W WSZ-SW prezentujemy 7 prac w technice olej na płótnie z cyklu „Konie” i z cyklu „Ruch” 7 prac w technice mieszanej. Zapraszamy na wystawę malarstwa „Ruch”  Magdaleny Piwko-Chudzik. Ekspozycja będzie dostępna do 10 stycznia 2016 roku.


www.magdalenapiwko.wix.com/magdalenapiwko___________________________________________________________________________________

Maria Białousz
Anna Boszko
Wiesława Czarnecka-Koźlik
Agnieszka Jasionowska
Waldemar Kusal
Iwona Nielubowicz
Magdalena Piwko-Chudzik
Renata Rutkowska
Wiesława Wiśniewska


to członkowie Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, którzy wzięli udział w I plenerze malarskim Festiwalu Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
11 i 12 lipca 2015 r.  podczas weekendu muzyki francuskiej, od godziny 10 rano do wieczora udostępniono przestrzeń parku malarzom.
12 lipca, w niedzielę, o godzinie 18.00 podczas koncertu finałowego w wykonaniu Madame Victoire z Francji, u podnóża Świątyni Sybilli na terenie Łazienek Królewskich zaprezentowano prace rysunkowe i malarskie, które powstały w trakcie trwania pleneru.
Zapraszamy na poplenerową wystawę malarstwa do Galerii Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej ul. Siedmiogrodzka 3A.
Finisaż odbędzie się 4 listopada w środę o godzinie 18.00 ej.

___________________________________________________________________________________
Zapraszamy na wystawę 25 prac plastycznych Marka Strójwąsa - członka Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Profesor ASP w Warszawie Ryszard Sekuła napisał;

Marek Strójwąs od wielu lat zajmuje się tworzeniem prac plastycznych. W rysunku wykazuje wielką sprawność manualną, wyczucie proporcji, a także znakomite operowanie walorem, dzięki temu jego rysunki realistyczne, inwentaryzacyjnie perfekcyjne, pozwalają "portretować" ludzi, wizerunek zaś nasycać nutą własnej interpretacji. Prace rysunkowe, a także malarskie "portretowanych" obiektów architektonicznych stają się urokliwą rejestracją budynków charakterystycznych dla okolicznych miejscowości. To autorska kronika wybranych miejsc. Marek Strójwąs jest bardzo dobrym pastelistą. Kredką operuje ze swobodą i wielkim wyczuciem koloru. Wykorzystuje z rozwagą gramaturę papieru, a podobrazie dostosowuje do zamierzeń artystycznych finalizujących obraz. Jego obrazy olejne cechuje ta sama dyscyplina, dociekliwość i konsekwencja użytych środków wyrazu. Wielokrotnie powtarza: światłocień, przestrzeń, ruch. To jego credo artystyczne. A rezultaty takiej postawy twórczej widoczne są w jego licznych pracach - rysunkach, pastelach i obrazach olejnych - które oglądamy z satysfakcją i uznaniem.
___________________________________________________________________________________
Włodzimierz Starościak - absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Artysta malarz i społecznik. Uczeń prof. Szczepana Skorupki i artystki plastyki Lidii Żmihorskiej. Należy do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków. Zajmuje się techniką olejną, akwarelową i pastelem olejnym. Prezentował swoje prace na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Tematyką jego prac jest pejzaż, architektura, martwa natura, kwiaty, postać i portret. Autor publikacji "Dwór Lasockich w Milanówku". Inicjator Ogólnopolskiego Biennale Malowania na Jedwabiu w Milanówku. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i instytucjach w kraju i za granicą. Starosta Powiatu Grodziskiego odznaczył go medalem "Mecenas Kultury", a Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał mu odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Zapraszamy na wystawę  w WSZ-SW, gdzie prezentowanych jest dwadzieścia prac plastycznych Włodzimierza Starościaka, zapraszamy na finisaż 2 czerwca 2015 roku  o godz. 18.00.
___________________________________________________________________________________


26 sierpnia 2014 r. minęło 225 lat od uchwalenia przez parlament rewolucyjnej Francji Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Czy warto dziś odnosić się do tego tekstu - dla jednych archaicznego, dla innych wciąż kontrowersyjnego? Barbara Retmaniak uznała, że warto - ale nie w konwencji politycznego dyskursu czy socjologicznej analizy, lecz poprzez cykl obrazów, stanowiących komentarz do 17 artykułów Deklaracji.

W Galerii WSZ-SW prezentujemy 18 prac olejnych pani Barbary Retmaniak członkini Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Zapraszamy do obejrzenia tej ekspozycji.  


___________________________________________________________________________________Najciekawszy moment w malowaniu to chwila, gdy fizyczne właściwości farby zmieniają się w kształty, które rozpoznajemy jako codzienne - dobrze znane. Zawsze jest się tuż przed tą przemianą albo już miała ona miejsce. Jaka nieuchwytna reguła sprawia, że kawałki rozmazanej farby okazują się drzewami, domami? Czy fundamenty percepcji są już gotowe w naszych umysłach i tylko czekają na bodźce? - To pytania, które nurtują autora Michała Sulicha. Prezentuje on 25 prac malarskich na płótnie, desce, kartonie.
Zapraszamy na wystawę.

__________________________________________________________________________________

Zapraszamy na wystawę malarstwa Wandy Dolores Baytel pod tytułem „Nieprawda”.

Autorka prac jest absolwentką Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Początkowo zajmowała się rysunkiem i malarstwem równolegle z pracą zawodową.
Od blisko dwunastu lat twórczość plastyczna jest jej głównym zajęciem.
W roku 1990 przyjęta do Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków, od roku 2005 należy do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.
Od 1990 bierze udział w wystawach zbiorowych, od 2002 wielokrotnie prezentowała swoje prace na wystawach indywidualnych. Uprawia malarstwo olejne, akrylowe i rysunek, interesuje się także innymi technikami.
Na obecnej wystawie prezentowane są prace wykonane temperą na papierze; są to abstrakcje sugerujące pejzaż albo architekturę, malowane bez myśli o konkretnych miejscach – stąd tytuł „Nieprawda”...

Kontakt z autorką: 507 073 552, wanda.dolores@gmail.com

__________________________________________________________________________________

Zapraszamy na wystawę do Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej.

Autor prac prezentowanych na wystawie, grafik i architekt - Zdzisław Kędzierski , otrzymał w 1984 roku (nr 657/84) status twórcy za działalność zawodową i artystyczną przyznany przez ministra kultury i sztuki, w dziedzinie grafiki użytkowej i artystycznej oraz wnętrzarskiej.

Po licznych wystawach grafik, również komercyjnych, Zdzisław Kędzierski został w 2013 roku członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików (nr 193/13).

Prezentujemy  53 prace, z których pierwsze powstały w 1956 roku, a wiele w ostatnim czasie.


Zapraszamy na spotkanie z autorem prac panem Zdzisławem Kędzierskim 27 maja godz. 18.00 w Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej, ul. Siedmiogrodzka 3A

__________________________________________________________________________________

Zapraszamy do galerii Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej, gdzie prezentujemy 18 prac Marii Maryli Wierzbowskiej.___________________________________________________________________________________Finisaż wystawy malarstwa, rysunku i grafiki odbędzie się 17 marca (poniedziałek) 2014 roku o godz. 18.00. Zapraszamy.
__________________________________________________________
© 2011